Derfor samarbejder Kitchen Collective med uddannelses-institutioner

Kitchen Collective samarbejder med uddannelsesinstitutioner for at skabe bæredygtigt iværksætteri

I Kitchen Collective driver vi delekøkkener og hjælper madiværksættere i gang ved at tilbyde produktionsfaciliteter, unikke salgsmuligheder og et stort netværk af ligesindede. Foruden dette har Kitchen Collective også samarbejder med uddannelsesinstitutionerne Gasværksvejens Skole, Suhrs Højskole, Københavns Professionshøjskole, Hotel & Restaurantskolen og Københavns Universitet. Vi favner alt fra folkeskole, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse, og snart starter vi et ph.d. samarbejde op, hvor vi sammen skal kortlægge betydningen af fællesskaber for bæredygtig udvikling

Kitchen Collective bygger på et solidt vidensfundament, som er blevet opbygget og udviklet siden virksomhedens spæde start i 2014, hvor Kitchen Collective blev til i et vidensamarbejde med det daværende Food Study miljø på Aalborg Universitet i København.

Dette var en tid, hvor iværksætteri ikke havde vundet sit fulde indpas på alle landets uddannelsesinstitutioner, og derfor var det helt særligt, at vi ved at åbne Kitchen Collective på et universitet, fik skabt et læringsmiljø, hvor de studerende kunne lære af iværksættere direkte på campus.

Vi har evnet at skabe en unik viden ved at oversætte iværksætternes processer til studerende, og samtidig få nye indsigter i iværksætteriet via de studerendes mange gode spørgsmål til det at være iværksætter, som vi i dag bruger til at skabe endnu flere bæredygtige virksomheder. Vi ved, hvilke bekymringer mennesker er ramt af, når de skal begive sig ud på et eventyr som iværksætteri, og vi kan imødekomme dem i det, før de selv er blevet bevidste om det, og det bruger vi til at hjælpe kommende iværksættere videre.

Det har dannet grobund for, at vi i dag også altid starter vores forretningsudviklingsrådgivning i mennesket bag ideen og ikke med udgangspunkt i markedet.

I Kitchen Collective lever vi nemlig for at skabe virksomheder, der bidrager til en mere mangfoldig og bæredygtig madkultur med sunde virksomheder og mennesker, der har det godt. 

Jeg er selv iværksætter af en tid, hvor der nærmest kun var en bestemt måde at udleve iværksætteri på. En iværksætters succes var defineret ud fra et ensporet fokus på økonomisk vækst, og iværksætteri var forstået ved et særligt lingo; start ups, product market fit, unique selling points, pitches, konkurrence, scale ups, investorer, venturecase, scaleability, exitplaner etc. Dette medførte, at jeg følte mig meget langt fra målstregen – hver dag. Særligt var ideen omkring exitplan helt sort for mig, for jeg havde ikke startet min virksomhed for at give den videre til nogle andre – jeg havde startet den, fordi jeg ønskede at have den, drive den og udvikle den.

Med min uddannelse i økonomi fandt jeg selv andre måder at ’regne den ud’ på, og indtil jeg fandt hvile i at stå frem med det, brugte jeg min gode DJØF-baggrund til altid at formulere mig ind ved meningsdannere og i start up verden, så jeg kunne være med. Det var en skaleringsplan til Kina, der fik mig til finalen i både Venture Cup og Creative Business Cup, men jeg drømte ikke om noget stort og fjernt – jeg drømte om noget meningsfuldt og nært.

Bare fordi min tilgang til at skabe virksomhed var en anden, er det ikke det samme som, at jeg ikke kunne lære og gøre nytte af teorien og disciplinen ’iværksætteri’, så derfor udgav jeg min virksomhed for at være en anden, så jeg kunne være med.

Den manøvre har dannet grobund for det, jeg kalder pirateri. Mine mere mangfoldige måder at regne på har ledt til, at alt jeg laver i dag, sker i stort fællesskab med andre, bygger virksomheder på deleøkonomi og kooperative organiseringer, og alt hvad jeg har startet, er sket ud fra organisk vækst.

Denne rejser gør, at jeg med rigtig god ro i sindet nu ved, at der findes lige så forskellige måder at bygge virksomheder op på, som der findes mennesker, og det er helt okay.

Det ville jeg gerne have vidst, da jeg startede mit iværksættereventyr, og det er den primære årsag til, at vi i dag underviser – så vi kan vise fremtidens iværksættere, at der er mange måder at udleve sine drømme, og uanset om man er til investorer og hurtig vækst eller til langsommere organisk vækst, så er det helt okay, og det prøver vi at vise ved altid at undervise ud fra cases, der har skabt virksomheder på vidt forskellige måder.

Det vi underviser i, kalder jeg bæredygtigt iværksætteri, og med det mener jeg skabelsen af virksomheder,

Mange studerende i dag tror fortsat, at der er et bestemt sæt succeskriterier, man bør leve op til for at være iværksætter, men i vores verden er der ikke en rigtig måde at være iværksætter på. Derfor inddrager vi altid cases, der viser, at de har opnået succes med vidt forskellige tilgange og definerer succes vidt forskelligt. På den måde arbejder vi også aktivt for, at nuværende iværksættere ser sig selv om en del af et stort fællesskab med fremtidige iværksættere, og det gavner os alle sammen at dele ud af erfaringer, så vi samlet set kan skabe bedre virksomheder til gavn for os selv og vores klode.

Det betyder rigtig meget for mig, at vi underviser i Kitchen Collective. Foruden at vise en større mangfoldighed blandt forskellige iværksættermetoder, gør vi det også, fordi vi føler, at vi kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Kort summeret op; når Kitchen Collective indgår samarbejder med uddannelsesinstitutioner, gør vi det fordi:

1. Vi vil bidrage til, at der bliver skabt bæredygtige virksomheder.

2. Vi vil bidrage til en demokratisering af mulighederne for at blive iværksætter.

Vores undervisning er særlig, fordi vi er inkluderende, lyttende og fokuserer mere på at få stillet spørgsmål end at levere svar, og så sker vores undervisning i et stort fællesskab med studerende og iværksættere.